Formularz rejestracyjny ŚKMKR:

Dane podstatawowe:

Dane twojej hodowli:

INFO! - Jeśli hodujesz więcej niż jedną rasę, wybierz jedną z nich a następnie poinformuj nas o tym fakcie pisząc wiadomość na adres obsluga@amwebsites.pl

Numer rachunku bankowego:

INFO! - Dlaczego potrzebujemy Twój numer rachunku bankowego? - W dzisiejszych czasach, z pewnością można obawiać sie podania takich danych, jednak bez obaw!, jest to całkowicie bezpieczne. Potrzebujemy go w celu umożliwienia automatycznej identyfikacji płatności na Twoim koncie np. za Składki członkowskie, czy rodowody.

WAŻNE! - nie podawaj hasła które stosujesz w banku lub poczcie e-mail, wymyśl unikalne

Tymi danymi będziesz się logować do systemu ŚKMKR w celu rejestracji kota lub wypełnienia karty miotu